Darovi duše

U antici se tvrdilo da čovjek ne može pisati pjesmu ili ispričati priču ako nije povezan sa posebnim bićima – muzama.
Ovo mjesto je boravište muza …
Poezija, proza, intimni doživljaji sve u vibraciji Svjetla i najvišeg izraza pojma Čovjeka.
Čovjek civilizacije svjetlosti je umjetnik koji izgrađuje svoj odnos sa Kreacijom kroz emotivni jezik umjetnosti.
Šaljite nam svoje priče, pjesme na ovaj kontakt