Bruce Lipton – Spontana evolucija

Molim Vas nađite vremena pogledati ovaj video.

Jasno, racionalno i znanstveno objašnjava nastanak nove paradigme koja je zametak nove civilizacije.

Leave a Reply