Buđenje – ožujak 2010

Buđenje

Majstor – preko Benjamin Creme, 9.veljače 2010

Sada nakon što je Maitreja, nastupivši javno pred televizijskim kamerama izišao u otvorenu arenu svijeta zastat ćemo i ocijeniti što je dosad učinjeno, i u određenoj mjeri, interpretirati rekacije onih koji su ga vidjeli i čuli. Treba imati na umu da je Maitreja u ovim preliminarnim nastupima u javnosti bio oprezan da ne da preveliki naglasak na promjenu, previše drastičnu, radikalnu – projekt za obnovu kako ne bi zaplašio one kojima želi pomoći. Iako je bio kritičan spram sadašnjih praksi u financijskim pitanjima, koja donose patnje i oskudicu milionima, pohvalio je mnoga ljudska postignuća i njihovu voljnost stremljenju za kreiranjem boljeg svijeta.
Reakcije, za sad, se mogu klasificirati kao šutljive no zainteresirane odgovarajući na prikrivenu ozbiljnost Maitrejine misli. Ne smije se zaboraviti da je Maitreja bio prezentiran kao običan čovjek, jedan od nas, a ne kao Mesija sa visina.
Stoga su reakcije ljudi bile prirodne i iskrene, istinska refleksija njihovih strahova i nadanja.
Naravno, reakcije su ovisile o životnim uvjerenjima gledatelja no Maitreja je zadovoljan sa dosadašnjim reakcijama.

Promjena

Od sad pa nadalje, Maitreja će naglasiti potrebu za hitnom promjenom te nužnost za mir zasnovan na pravdi i dijeljenju.
Također će se fokusirati na stanje planeta Zemlje i odgovornost ljudi za njene probleme.
Tako će Veliki Učitelj orkestrirati akcije koje će dovesti do “crescenda” za ponovnu uspostavu našeg svijeta i života.
Intervjui ovog tipa će se nastaviti dešavati diljem svijeta, budeći posvuda ljude na njihovu šansu da ispravno postave svoj život, da kreiraju pravdu i mir dijeljenjem, da se dožive međusobno kao Jedno, da zauvijek dokinu natjecateljstvo i pohlepu koja već tako dugo odvlači ljude sa svog sudbinskog puta u božanstvenost.
Ovako će Maitreja nagovoriti ljude da se pokrenu iz svog dugogodišnjeg drijemeža i probude svoju želju za promjenom. Tako će biti stvoreno veliko informirano svijetsko javno mijenje, najjača snaga na Zemlji.
Protiv te moćne sile nikakvo staro i nazadno mijenje ne može stajati. Čovječanstvo će, inspirirano i vitalizirano od Maitreje, nanovo osmisliti svoju budućnost, i kroz slobodu i pravdu za svih uspostaviti doba dobre volje i manifestirane ljubavi.

Prokletstvo rata (rujan 2009.)

Prokletstvo rata

Majstor – preko Benjamina Creme, 15.srpanj 2009

U prošlom stoljeću je svijet dvaput potresao svijetski rat, dvije grozne faze jednog rata, koji je čovječanstvo stajao mnoge milione života. Svaki je trebao biti “rat koji će okončati ratove”, no još uvijek su nazočni oni koji kuju i planiraju još jedan test snage, sa oružjima još veće destruktivnosti. Koliko dugo će trebati, moramo upitati, da čovjek shvati, da rat ne riješava ništa, ne dokazuje ništa i samo dodaje na bol i patnje ljudima planeta Zemlje.

Glavni razlog povratka majstora u sadašnji svijet je točno taj da podsjete ljude na ovo i da toliko utječu na njihovo mišljenje da se okrenu od rata zauvijek.
Tako puno država danas posjeduje nuklearnu bombu, najdestruktivnije oružje ikad osmišljeno i sagrađeno, da bi budući veliki rat bio ultimativni horor: potpuno uništenje života na planetu Zemlji. Mnogo miliona godina bi Zemlja postala mrtav planet, otrovni otpad. Ljudi bi se morali inkarnirati na nekom tamnom, dalekom svijetu i iznova započeti dugo, dugo putovanje u svijetlo.

Uskoro

Možete biti sigurni da Maitreja, vrlo skoro, započinje svoju javnu misiju. On će suočiti ljude s ovim problemom i njegovim ishodom, i ponuditi svoje riješenje i savjet. Rat, On će podsjetiti, je prokletstvo, grozota i zločin protiv svih ljudi, uključenih ili ne. Tako morate, reći će on, gledati na rat ako želimo da čovječanstvo i niža kraljevstva prežive.
Međusobno dijeljenje i pravda, reći će, osigurat će budućnost ljudi. Težite jedinstvu i suradnji jer Zemljani su jedno. “Na svojega brata gledajte kao na sebe” i učinite prvi korak ka svojoj božanstvenosti. “Potrebe svoga brata držite kao mjerilo za svoje djelovanje i riješite probleme svijeta. Drugog puta nema.”

Zemljani

Tako će Maitreja govoriti Zemljanima. Ovako će se truditi promjeniti njihovo mišljenje.
Hoće li ljudi poslušati i dijelovati po njegovom savjetu? Umove ljudi napućuje strah i zle slutnje: prastare misaone navike umiru sporo i teško ih je promjeniti.
No problemi i oskudica, koji prate današnji ekonomski slom, ljude će sve više i više ohrabrivati da traže nove načine življenja, da svoje misli okreću međusobnom dijeljenju i izgradnji pravednijeg i velikodušnijeg svijeta.
Tako su ljudi pripremljeni da odgovore na Maitrejine riječi. Naravno mnogi nisu spremni na promjene. Mnogi su zadovoljni trenutnom situacijom, očekujući okret na tržištima u skoroj budućnosti, kad će opet početi zarađivati novac iz zraka za svoju tvrtku i sebe.
Također mnogi u vjerskom polju će mlako dočekati pojavljivanje Maitreje. Udaljeni od znanja, zakačeni za svoje ljudski stvorene dogme, oni će naći u Maitreji, Gospodinu Ljubavi, utjelovljenje zla kojeg se boje. No ne svi. Mnoge vjerske grupe diljem svijeta su vidjele i čule Maitrejine riječi već prije, no u drugačijem obliku. Oni će se sjetiti Učitelja koji im se ukazao i posadio u njihove umove sjeme međusobnog dijeljenja i pravde, dok je njihove zemlje obdario sa vodenjakovim vodama života.
Konačno tako veliki će biti pritisak za bolji, pravedniji i sigurniji svijet da će i najfanatičniji dati svoj glas za promjenu.
Tako će biti.

Vječno svijetlo Istine ( listopad 2009.)

Vječno svijetlo Istine

Majstor – preko Benjamina Creme-a (5.rujan 2009)

Jednog dana zime 1875, Helena Petrovna Blavatska, utemeljiteljica Teozofskog društva zaklela se, da će svim sredstvima, koji su joj na raspolaganju, širiti nauk koji je primila od nekoliko majstora himalajske lože Duhovne hijerarhije ovog planeta.
Dosljedna svojoj zakletvi prihvatila se posla – obznanjivanja svijetu tog nauka. Njene knjige, Tajna Doktrina, Otkrivena Izida i Ključ Teozofije, su svjedočanstvo njene neumornog rada i volje uprkos velikoj fizičkoj bolesti. Godinama i godinama su ta temeljna djela poučavala i inspirirala mnoge tisuće istinskih tragatelja i nastavljaju to činiti.
Javno prihvaćanje ovih dragocjenih djela je bilo posve drugačije: malokad su bili radovi i darovi tako visokog inicijata bili tako oklevetani i ismijani, posebno od strane vjerskih i znanstvenih krugova toga vremena.
Čak i danas, nakon 135 godina, Blavatska se redovito prikazuje kao šarlatanka, duhovni medij i “nečastan lažnjak”. Ta osuda je imala svijetske razmjere i bila je tako snažna, da se veliki dio te negativnosti kači još danas na njeno ime i Teozofije kao takve.
Gosođa Blavatska je bila inicijant 4 stupnja, skoro Majstor, jednaka u razini sa Učenikom Isusom i blizu velikom Leonardu Da Vinčiju. Kako je moguće da tako istaknuti inicijant (Toiler?) bude tako ocrnjen? Sam Isus je prvoklasan primjer kako lako neznanje i strah vlada ljudskim percepcijom. Zbog tih dvaju atributa neobazrivih ljudi je on bio podvrgnut patnji čak dok je bio zasjenjen Maitrejom.
Danas je svijet uhvaćen u mnoge probleme i, što se moglo očekivati, su se pri procjenjivanju tih problema pojavila mnoge nesuglasice. Muškarci i žene svijeta imaju umove i mozgove različitih kvaliteta, različitu otvorenost ili zatvorenost prema novim i nepoznatim idejama. Oni također stoje na različitim prečkama evolucijskih ljestava i sa dna ljestava rad i saznanja većine od onih iznad njih se čine zanemariva i bezvrijedna. Uvijek je bilo tako. No od sad nadalje će doći do poboljšanja po pitanju tog vječnog problema na korist svih. Nazočnost Maitreje i sve većeg broja njegove grupe majstora povest će čovječanstvo procvatu.
Veći dio jednostavnijih znanja nauka vječne mudrosti bit će predstavljen svijetu kao cijelini a Teozofija je privući sve veći i veći javni interes. To će pomoći u pripremi velike grupe ljudi da stupe pred Posvećenika i svijesno stupe u Svijetlo.
Tako će mnogi ljudi iskoristiti nove mogućnosti i ostvariti veliki napredak na svom evolucijskom putu. Kad Maitreja istupi naprijed ovaj proces će započeti. Sve više i više, kako budu odgovarali na Njega, pronalazit će u sebi rastući apetit za istinom i čežnju za mudrošću i svijetlom.

Ljudski životi će procvjetati (studeni 2009.)

Ljudski životi će procvjetati (studeni 2009.)

Majstor – preko Benjamina Creme-a (11.listopad 2009)

Kad ljudi budu u punoj mjeri prepoznali opseg štete, koju je njihovim životima nanio gospodarski i financijski slom zadnjih godina, shvatit će da povratak na stari sistem, kom se mnogi nadaju da će se dogoditi, neće biti moguć. Ekonomiju je porušila pohlepa, sebičnost i izolacija, no prvenstveno djelovanje energija novog vremena. Već sad energije vodenjaka vrše svoju magiju na Zemlji i više nego su ljudi toga svijesni.
Ljudi su sve više privučeni jedni drugima u svijesti; energije sinteze vrše svoje korisno djelovanje. Mnogi, već sad, reagiraju na novi način, kao da su oslobođeni težine letargije, i vesele se nastanku jednostavnijeg i ujedinjenog svijeta.
Mi smo također, kad to vidimo, zahvalni i ojačani u našoj vjeri u vrijednosti čovjeka.
Kad vidimo ljude, koji traže i odgovaraju na novo, naša se nada u budućnost obnavlja.
Zvijezda nije jedina koja je promijenila atmosferu na Zemlji iz očaja u nadanje, no ona je postala moćan faktor u toj promjeni.
Vodenjakove energije će u čovjeku sve više i više poticati želju za jedinstvom i samospoznajom (oneness ?) i već sad siju sjeme buduće promjene.
U međuvremenu, Maitreja pažljivo čeka na dan, kada će ljudi moći vidjeti njegovo lice.
Taj dan nije daleko.
Dogovori za njegov inicijalni intervju – prvi od mnogih – su sklopljeni.
Ne budite iznenađeni ako reakcije na njegove izjave budu nezainteresirane i suzdržane.
Ne dvoumite o tome, da će Maitreja u svojim budućim pojavljivanjima govoriti jasno i smjelo o patnjama siromašnih svijeta, za dovršenje ratova, za svijet u kom će pravda i dijeljenje blagosloviti ljude u zasluženoj milosti.
Puno, jako puno, se očekuje od Maitreje, no samo nekolicina može prepoznati bezgraničnost prirode njegove velikodušnosti. Ljudi će ga upoznati kao prijatelja i učitelja i radosno će se odazvati njegovim riječima.
Maitreja će probuditi u ljudskim srcima ljubav prema pravednosti, međusobnom djeljenju i miru, vječnim biserima u srcima svih ljudi.
Sad, kad ljudi ponovno promišljaju o greškama i propustima prošlosti, dolazi vrijeme ponovnog procvata ovih božanskih vrlina.
Pod vodstvom Maitreje i njegove skupine životi ljudi će procvjetati kao nikad dosad; ljudi će biti uzdignuti iz sadašnjeg neznanja i straha u izražavanje božanstvenosti, koja im je dosad bila nepoznata.

Ljudi će se odazvati pozivu (prosinac 2009)

Ljudi će se odazvati pozivu

Majstor- preko Benjamina Crema ( 8. studeni 2009)

Od početaka svijeta su se ljudi pitali ista pitanja: zašto sam tu, koji je smisao življenja? Protivno nauku različitih religija i svetih osoba povijesti, većina ljudi je zbunjena i nesigurna o tome postoji li ikakav smisao onoga što nazivamo “život”; te također se pitaju kakva iskustva, ako ikakva uopće postoje, nas očekuju nakon smrti.

U nadolazećem vremenu, odgovori na dugotrajne brige i strahove će postati znanje dostupno svima. To će u velikoj mjeri biti posljedica javne prisutnosti Maitreje i njegove skupine majstora. Naša starija braća će tako potaknuti svijesnost ljudi i tako će jasno prikazati znanje koje budu poučavali da će u kratkom razdoblju doći do velikog buđenja svijesti.
Za milione ljudi sumnja i strah će postati prošlost.
Ljudi će sa sigurnosti spoznati, da sudjeluju, svaki od njih, u velikoj avanturi spoznaje koja će ih ubrzano dovesti do savršenstva o kojem dosad nisu ni sanjali. Sadašnji osjećaj besmislenosti i straha nadomjestit će osjećaj smisla i spoznaje da će procvasti doba velike kreativnosti i promjene.
Svi su ljudi božanski, no svi ne znaju da je to istina. Sve više i više ljudi će spoznavati tu činjenicu i tako će doživljavati svijet oko sebe.
Majstori se pripremaju za javni rad i djelovanje. Njihova nazočnost će učvrstiti spoznaju da su društvene promjene nužne i da će omogućiti napredak. Cilj je da Majstori i ljudi rade zajedno u svakom području života, i tako ubrzaju potrebne promjene.
Prvi prioritet je u cijelosti i potpuno odbaciti ratove. Ovo zahtijeva stupanj povjerenja koje je još nepoznato našem svijetu. Raspodjela dobara će omogućiti potrebno povjerenje i tako kreirati svijetsku pravdu.
Dok ne zavlada pravednost, neće biti trajnog mira. Korak po korak ljudi će osvještavati ovu činjenicu.
Shvatit će da tome nema alternative. Budu li ljudi željeli živjeti i napredovati moraju otpustiti nepravednost i rat.
No mogu li se ljudi nositi sa tim izazovom? Ljudi su se sami suočili i nadvladali mnoge izazove u svom dugom postojanju na zemlji. Sada kad ih bude vodio Maitreja i njegova skupina bit će nadahnuti da djeluju u svom najboljem interesu i da se odazovu na poziv za pravednost i raspodjelu dobara.
Javit će se mnogi glasovi prošlosti koji će pozivati na oprez i odlaganje, no kada ljudi budu čuli Maitrejin glas u svojim srcima bit će potaknuti na gorljivo surađivanje za pravdu i mir, za raspodjelu dobara i pravičnih odnosa, za bratstvo i ljubav.
Tako će biti.

Veličanstveni podvig (Siječanj/Veljača 2010)

Veličanstveni podvig

Majstor – preko Benjamina Crema (10.siječanj 2010)

Kad ljudi budu vidjeli Maitreju, bez obzira hoće li ga prepoznati ili ne, osjetit će da ga trebaju podržati ili odbiti njega i sve za što se zauzima: raspodjela dobara, pravednost i mir. Po tome će se ljudi prepoznati. Tako će mač rascjepa ispuniti svoj suđeni zadatak, i tako će Maitreja znati spremnost ljudi na promjene. Pojaviviši se pred ljudima kao jedan od njih, veliki učitelj će se osigurati da ga ljudi slijede ne zbog njegova statusa već zbog njegovih zamisli.
Nije važno, hoće li ga prepoznati kao Maitreju, kao Krista ili jednostavno kao čovjeka čija se mudrost podudara sa njegovom težnjom za pravdom i mirom te boljim svijetom za sve ljude.
Postupno, mi držimo, da će Maitreju mnoge vjerske grupacije početi doživljavati kao onoga, koga pod različitim imenima očekuju mnoge skupine i da će ga tako imenovati. Neki će reći : “To je sigurno Mahdi!”, dok će drugi ushićeno govoriti:”Krišna se vratio zakon je ispunjen!” Drugi će opet reći:”On je naravno Mesija – napokon je doša,” dok će ga treći vidjeti kao Krista ili Maitreju Budu. Svi će ga vidjeti kao onoga očekivanog, koji ispunjava njihova nadanja dolazeći zadovoljiti njihove potrebe.
Maitreja neće ni potvrditi niti poreći ove tvrdnje niti bi to trebao itko među njegovim suradnicima koji vjeruju da su ga prepoznali. Sve do Dana Deklaracije neće Maitreja objaviti svoj pravi identit i status.
Na taj veličanstven dan će ljudi u svom njegovom veličanstvu vidjeti da njihovo dugo iščekivanje nije bilo uzalud, da je pomoć tu te da je učitelj spreman pomagati i voditi. Vidjet će da on dolazi više kao stariji brat nego kao spasitelj, spreman preuzeti vodstvo u rješavanju problema planeta i ljudima omogućiti da svome životu i načinu življenja povrate zdrav razum.

Rješenje

Maitreja će pokazati da su naši problemi mnogi no rješivi. Da je rješenje svemu već nadohvat ruke. Da već sam jednostavan čin dijeljenja ima moć transformirati život na Zemlji na bolje. Kao stariji brat, on će tražiti povjerenje ljudi da ih neće voditi nikamo drugo do po putu harmonije i ljubavi, koja im je suđena; da se ničega ne trebaju bojati, osim vlastitog straha, te da je put pred njima prema Božanskom planu. Tako će Maitreja ljudima olakšati put, kojim će se podvrći promjeni ogromnih razmjera, koja će uključiti sve muškarce i žene posvuda, promjenu koja će povesti čovječansto na veličanstven podvig, obnavljanja planeta Zemlje na njegov zasluženi položaj među sestrinskim planetama našeg sunčevog sistema.